Web prezentacija građevinskog preduzeća "Izgradnja" d.o.o.
Radno vrijeme: Pon-pet (08.00 - 16.00)

Projekti

О projektu

Izrada projektne dokumentacije, izrada i montaža konstrukcije koja se sastoji od armirano-betonskih stubova i greda, greda T-presjeka za kranske staze i čeličnih rešetkastih nosača

Investitor:
GiM d.o.o.
Objekat:
Fabrika za preradu kamena
Lokacija:
Glamočani, Laktaši

Povezani Istaknuti projekti