Web prezentacija građevinskog preduzeća "Izgradnja" d.o.o.
Radno vrijeme: Pon-pet (08.00 - 16.00)

Projekti

О projektu

Izrada projektne dokumentacije, izrada i montaža konstrukcije koja se sastoji od armirano-betonskih stubova i greda, kao podizvođači za “Šumil” d.o.o. Kozarska Dubica

Investitor:
Dubikoton d.o.o.
Objekat:
Fabrika za preradu pamučnih i viskoznih vlakana
Lokacija:
Kozarska Dubica

Povezani Istaknuti projekti