Web prezentacija građevinskog preduzeća "Izgradnja" d.o.o.
Radno vrijeme: Pon-pet (08.00 - 16.00)

Projekti

О projektu

Izrada projektne dokumentacije, izrada i montaža armirano-betonske konstrukcije.

Investitor:
Opština Prnjavor
Objekat:
Most preko rijeke Ilove
Lokacija:
Prnjavor

Povezani Istaknuti projekti