Web prezentacija građevinskog preduzeća "Izgradnja" d.o.o.
Radno vrijeme: Pon-pet (08.00 - 16.00)

Projekti

О projektu

Izrada projektne dokumentacije, izrada i montaža konstrukcije koja se sastoji od armirano-betonskih stubova, greda i greda T-presjeka za kranske staze i čeličnih nosača.

Investitor:
BOB d.o.o.
Objekat:
Hala za skladištenje
Lokacija:
Laktaši

Povezani Istaknuti projekti